Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu datcalilar.com´u ziyaret eden, üye olan veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Sözleşmede" yer alan "Kullanım Koşullarının ve Hukuki Şartların" tamamını aynen kabul eder.

- datcalilar.com tüm Kullanıcıların kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak datcalilar.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir bunun dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

- datcalilar.com ve kullanıcı, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

- İnternet sitesi yönetimi işbu "Sözleşmedeki" talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

- Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır.

- Değişiklikleri takip etmek site ziyaretçilerinin ve üyelerinin sorumluğundadır. İnternet sitemizin değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. İnternet sitemizin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

- Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple datcalilar.com'a sorumluluk yüklemek kesinlikle mümkün değildir.

- Fikri Mülkiyet Hakları işbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları internet sitemize veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

- İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak sağlamaz.

- Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

- Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir.

- datcalilar.com, datcalilar.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan kullanıcilar'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

- Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur.

- İnternet sitemiz bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

- İnternet sitemizde ziyaretçi ve üyeler tarafından yapılan tüm işlemler tarih, saat ve ip adresleri ile kayıt altına alınmaktadır. Yapılan herhangi bir şikayet neticesinde Türkiye mahkemelerinin tarafımızdan isteyeceği bilgiler ilgili kurumlara kısa sürede teslim edilecektir.

- datcalilar.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile datcalilar.com'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, datcalilar.com'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, datcalilar.com'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve datcalilar.com'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

- İnternet sitemize ekleyeceğiniz tüm yazı, fotoğraf, video vb. bilgilerin hukiki sorumluluğu size aittir.

- İnternet sitemiz talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Web sitemize veya web sitemizden kurulan "link"ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez.

- datcalilar.com´un tamamıyla kontrolü dışında , internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Fabrikakur.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

- Tarafımızdan verilmeyen hiç bir taahhüt internet sitemiz için bağlayıcı olmayacaktır.

- datcalilar.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

- İnternet sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak, Türk mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Datça Emlak | Datça Otelleri | Datça Gezi Rehberi | Datça iş Rehberi | Datça Satılık Ev | Datça Web Tasarım ve Geliştirme www.datcaweb.com

Iyzico